Nauczyciele ozdrowieli

POWIAT OBORNICKI. Jednym z wielu nauczycielskich przywilejów jest roczny pełnopłatny urlop na podratowanie zdrowia. Nauczyciel może z niego skorzystać aż trzy razy w czasie swojej kariery zawodowej, ale niestety urlop nie jest refundowany przez państwo i płaci za niego gmina lub powiat.

– O ile w powiecie zwykle z takiego urlopu korzystało co roku po kilkunastu nauczycieli, w roku minionym 2014/2015 urlop zdrowotny wzięła tylko jedna osoba – wyliczył naczelnik powiatowej oświaty Paweł Drewicz. W ocenie pana Pawła, to cudowne ozdrowienie jest efektem działań starosty Adama Olejnika, który zalecił weryfikowanie zwolnień lekarskich nauczycieli przez lekarza orzecznika. Decyzja starosty uzdrowiła nie tylko grono nauczycielskie, ale i kasę starostwa.

Podobne artykuły