Mogą powstać dwa nowe sołectwa

WYPALANKI I MARSZEWIEC. Rada miejska podejmie niebawem uchwałę w sprawie rozłączenia wsi Bąblinek i Wypalanki, w których doszło do przykrych niesnasek pomiędzy mieszkańcami tej mniejszej a sołtysem z tej większej. W tej sprawie mediował osobiści burmistrz Obornik Tomasz Szrama i doszedł do wniosku, że rozłączenie wsi będzie wyjściem najkorzystniejszym dla wszystkich.

Formalną stroną tegoż zajmie się specjalny zespół konsultacyjny z Krzysztofem Nowackim na czele oraz z Natalią Niemczyk oraz Martą Szymanowicz. Ich zadaniem będzie przygotowane ankiety oraz zweryfikowanie osób składający deklaracje. Pytania w nich będą brzmieć: ?Jestem za?, ?jestem przeciw? lub ?wstrzymuję się?. Celem ankiety jest utworzenie nowego sołectwa Wypalanki w granicach administracyjnych wsi Bąblinek. Ta sama komisja przygotuje tez ankietę dla wsi Marszewiec.

Zdaniem burmistrza – duże rozproszenie zabudowy i znaczne odległości od siebie obu skupisk mają wpływ na słaby przepływ informacji i tym samym nierówny podział środków sołeckich. Ewentualny podział sołectwa Rożnowo i samodzielne dysponowanie środkami soleckimi przyczyni się do wyraźnego rozwoju Marszewca.

Z naszej strony czytelnikom należy się jeszcze informacja, że pod koniec września tego roku Marszewiec zamieszkiwało 97 osób a Rożnowo 1589 osoby. Do chwili obecnej Gmina Oborniki ma 43 sołectwa – najwięcej w kraju – a już niebawem mogą przybyć dwa następne.

Podobne artykuły