Jubileusz i sportowy patron dwójki

ROGOŹNO. 25 września Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie otrzymała imię ?Olimpijczyków Polskich?.

Uroczystość była połączona z obchodami 70 lecia istnienia placówki. Wyjątkowy dzień szkoły rozpoczął się w Rogozińskim Centrum Kultury słowami dyrektora Przemysława Kabata – jak ten czas szybka mija! A to my mijamy.

Po powitaniu szacownych gości, wśród których była Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, burmistrz Roman Szuberski z zastępczynią Renatą Tomaszewską i przewodniczącym rady miejskiej Henrykiem Janusem, reprezentant Polskiego Komitetu Olimpijskiego Dariusz Goździak i mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski.

Pamiętano o byłych dyrektorach Zdzisławie Hinz, Zygmuncie Łucka i Marianue Kuszaku. Ci, którzy przybyć nie mogli, przysłali gratulacja na piśmie.

Krystyna Golon przedstawiła ciekawą historię szkoły, zwanej ?białą? a bogata prezentacja multimedialnazrobil;a ogromne wrażenie na wszystkich zebranych. Mistrzowie olimpijscy gratulowali społeczności szkolnej przekazując jej w imieniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Flagę Olimpijską. Henryk Janus odczytał uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie imienia Olimpijczyków Polskich i praw posiadania sztandaru.

W tym momencie dyrektor placówki odebrał z rąk przewodniczącego rady rodziców Pawła Wojtusika sztandar, która zaraz przekazał w ręce pocztu sztandarowego uczniów, prosząc przy tym – godnie strzeżcie jego honoru.

Uczniowie ślubując na sztandar przyrzekli – dochowamy wierności sztandarowi szkoły.

Gdy nowy sztandar zastąpił stary, rozpoczęła się cześć artystyczna autorstwa pt ?Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą? pań: Iwony Lichota, Magdaleny Wojtusik i Katarzyny Zaranek. Program wypadł świetnie i był historią olimpiad z tańcami w greckich i sportowych strojach.

Dyrektor podziękował na koniec wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie a za naszym pośrednictwem dziękuje darczyńcom, którzy finansowo wsparli przygotowanie uroczystości i ufundowali sztandar.

Są to Beata i Artur Szewczakowie, Magdalena i Paweł Michalscy, Magdalena i Maciej Kozłowscy, Piotr Gruszczyński, Krystyna i Marian Golonowie, Przemysław Kabat, Magdalena i Paweł Wojtusikowie, Arleta i Dariusz Bieleccy, Agnieszka Aksamit, Katarzyna i Tomasz Zarankowie, Justyna i Tomasz Grewlingowie, Andrzej i Emilia Gryzło, Janusz Gumny, Jan Kapela, Barbara i Roman Szuberscy, Halina i Leon Pływaczykowie, Maja i Jarosław Czerwińscy, Barbara Ptaszyńska, Krzysztof Nowak, Barbara Szewczak, Maria i Józef Grewlingowie, Agnieszka i Maciej Kośmiccy, Monika i Przemysław Bigosińscy, Marian Muszyński, Andrzej Rychlik, Magdalena i Sławomir Ruks, Aldona i Grzegorz Pileccy, Henryk Siwiński, Zenon Kubiak, Małgorzata i Andrzej Dąbrowscy, Jakub Dąbrowski, Dorota i Wojciech Ziółkowscy, BS Czarnków O/Rogoźno, Zarząd Oddziału ZNP w Rogoźnie, Rodzice SP2 Rogoźno oraz Rada Pedagogiczna SP2 Rogoźno.

Podobne artykuły