Dziennik elektroniczny

OBORNIKI. Zespół Szkół przy ulicy Obrzyckiej w Obornikach chce wprowadzić od 1 września dziennik w formie elektronicznej. Będzie on uzupełnieniem dziennika tradycyjnego. Tu trzeba podkreślić, że nauczyciele tej szkoły przez cały miniony rok szkolny uczyli się korzystania z dziennika elektronicznego.

Nauczyciele biegle opanowali korzystanie z elektronicznego dziennika i szkole potrzebna jest już jedynie zgoda burmistrza na wprowadzenie tej formy zapisu oraz dokumentowania przebiegu procesu dydaktycznego. Opinie rodziców jak i nauczycieli są w tej sprawie pozytywne, zapewne też pozytywna będzie decyzja burmistrza.

Jak informuje dyrektor Zespołu Szkół Justyna Bartol-Janasek: szkoła częściowo spełnia warunki techniczne do wprowadzenia dziennika elektronicznego. Posiada 20 klas wyposażonych w zestaw komputerowy, dodatkowe stanowiska komputerowe znajdują się w bibliotece i świetlicy. W szkole została przygotowana sieć bezprzewodowa umożliwiająca dostęp do internetu.

Z dziennika elektronicznego zapewne ucieszą się rodzice, którzy na bieżąco będą mogli śledzić postępy swych pociech oraz kontrolować ich obecność na lekcjach. Taka forma nadzoru pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek podczas tradycyjnych wywiadówek.

Podobne artykuły