Usuwanie rojów lub gniazd os i szerszeni

RYCZYWÓŁ. W związku z występowaniem w okresie letnim zagrożenia ze strony os i szerszeni, władze gminy Ryczywół przypominają, że należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami to na właścicielu lub zarządcy posesji ciąży obowiązek ich usunięcia. Natomiast do obowiązków Straży Pożarnej należy zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w razie zagrożenia ich zdrowia lub życia, np. poprzez ewakuację mieszkańców z terenu zagrożonego lub zabezpieczenie terenu do przyjazdu firmy specjalistycznej.

Gniazda os i szerszeni trzeba usuwać, bo roje mogą zagrażać zdrowiu i życiu mieszkających w pobliżu ludzi. Najprostsze jest wezwanie specjalnej firmy zajmującej się dezynfekcją i deratyzacją.

Podobne artykuły