Prezes Gruszczyński dopowiada

ROGOŹNO. Po artykule dotyczącym spółki gminnej Megawat, jej prezes Piotr Gruszczyński był uprzejmy przysłać do redakcji pismo, w którym doprecyzowuje nasze doniesienia:

W imieniu Megawat Sp. z o.o. przekazuję informacje doprecyzowujące przekazywane przez Gazetę doniesienia na temat naszej Spółki. Rok 2014 zamknęliśmy zyskiem netto w wysokości 44.350 zł i całość tej kwoty została przekazana Gminie Rogoźno w postaci dywidendy. Nasze wyniki finansowe, jako producenta energii cieplnej, zależne są wprost od warunków pogodowych. Łącznie w ostatnich latach przekazano Gminie 910.000 zł, jako dywidendę od zysku Spółki. Megawat jest jedyną spółką komunalną w powiecie obornickim, która po przeprowadzonych wcześniej pracach modernizacyjnych, wypłaca dywidendę z osiąganego zysku swojemu właścicielowi – Gminie Rogoźno.

Sprawa odzyskania kosztów likwidacji szkód, będących skutkiem uderzenia pioruna w komin kotłowni (3 lipca 2012 roku), zakończyła się dla Spółki pełnym sukcesem. Po trzech latach starań i po przeprowadzonym procesie sądowym, na rachunek Spółki wpłynęła kwota 465,5 tys. zł, będąca rekompensatą za starty powstałe w wyniku uderzenia pioruna -324 tys. zł, należne odsetki – 116,7 tys. zł, a pozostałość to zwrot poniesionych kosztów sądowych.

Jesteśmy wdzięczni za poszerzenie informacji na temat Megawatu. Piotr Gruszczyński jest bez wątpienia najbardziej kompetentną osobą, która może wyjaśnić sytuację finansową spółki. Jednocześnie nasza redakcja nie ma żadnych kompetencji, by rozstrzygać cokolwiek o jej przyszłości. Przekazujemy jedynie informacje, do których udało nam się dotrzeć a według nich, istnieje plan sprywatyzowanie tej spółki. Czy wejdzie w życie, tego nie wiemy. Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski nie podjął żadnej decyzji w tej mierze. Jest człowiekiem, który nie działa pochopnie a zawsze z rozwagą popartą wcześniejszą analizą. Wiemy jednak i to ponad wszelką wątpliwość, że taka analiza była, choć jej wynik nie jest nam do końca znany.

Czy Megawat pójdzie pod młotek, to ciekawe pytanie i warto poczekać na odpowiedź. Za prywatyzacją spółki przemawia kilka argumentów, tyleż samo za pozostawieniem jej status quo.

Podobne artykuły