Dotacja na dobry początek

POWIAT OBORNICKI. Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego ?Na dobry początek!?. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Kryteria uwzględniane przy ocenie wniosków to: nowatorskość, przydatność projektu dla odbiorców, partnerstwo ? wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami przy realizacji projektu, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań, klarowność budżetu oraz dochód na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online – na stronie http://dotacje.fundacjabgk.pl/.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie w terminie do 31 października roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

Podobne artykuły