Seniorzy o Wigorze

OBORNIKI. Obornicka Rada Seniorów obradowała po raz kolejny a gościem szczególnym radnych był najwyższy, (ponad 2 metry wzrostu), poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki. Wizyta wiceprzewodniczącego sejmowej komisji sportu i turystyki stała się okazją do rozmowy na temat czynnego spędzania czasu przez osoby w wieku 60-plus. Jakub Rutnicki najpierw przypomniał o swych działaniach na rzecz Gminy Oborniki, dzięki czemu przybyło obiektów rekreacyjnych, a następnie nawiązał do projektu ?Centra Senioralne Wigor?. Mają to być miejsca integrujące osoby po 60 – ce. Proponujące internet, bibliotekę, fitness, rehabilitację. Miejsca, gdzie senior może spędzać kilka godzin dziennie a przy okazji coś przekąsić. W takim lokalu winna być przestrzeń dla od 15 do 30 osób. Gmina ma znaleźć lokal a rząd da pieniądze – 170 tys złotych na adaptację i 80 tysięcy na zakup sprzętu i wyposażenie lokalu. Łączna kwota to ćwierć miliona i można o nią aplikować już w połowie tego roku. –

O takim pomyśle, ale mobilnym, zamyślali już wcześniej oborniccy seniorzy ? powiedział prowadzący spotkanie Eugeniusz Kierstan i dodał – zakładaliśmy takie spotkania w istniejących już świetlicach. Nikt nie miał wątpliwości, że jednak stacjonarne centrum będzie najlepsze.

Problemem został wybór odpowiedniego miejsca. Dyrektor OCS Jacek Okpisz zaproponował wolne pomieszczenia przy sali sportowej w budynku szkoły przy ulicy Obrzyckiej. Jego koncepcja wydaje się bardzo trafna. Na osiedlu mieszka wiele osób starszych, jest tam też dobra komunikacja. Salka po byłej siłowni jest wyremontowana, nie będzie trzeba wydawać pieniędzy na jej ogrzewanie i dozór. W szkole jest stołówka, więc nie będzie kłopotu z posiłkiem. – Blisko jest las i system boisk. Można tam korzystać z ruchu i ćwiczeń. W razie niepogody jest na tyle wolnych pomieszczeń, że znajdzie się miejsce na trenażery i sprzęt multimedialny. Co do czytelni, bo można sobie poczytać w bibliotece – wyliczył Jacek Okpisz. Wśród innych propozycji, pojawił się budynek po dawnych Konsumach. Niestety bez możliwości uprawiania sportu, drogi w utrzymaniu i wymagający ogromnych nakładów remontowych. Przy założeniu, że seniorów przybędzie jednorazowo kilku, budynek nie byłby wykorzystany. Innym pomysłem byłoby przystosowanie dla potrzeb klubu dawnej stajni przy stadionie. Poseł Rutnicki zaproponował jedno z pomieszczeń przy OOK. Oba te miejsca są niestety znacznie oddalone od centrum miasta. Mateusz Daszkiewicz, przybyły na spotkanie z Obornickiego Centrum Rekreacji, zaproponował do adaptacji niemal 100 metrową powierzchnię na terenie pływalni, dodając jednak, ze cały obiekt działa na zasadach komercyjnych i tak powinno pozostać.

Rozmawiano o lokalizacjach, funkcjach użytkowania i urządzeniu pomieszczeń.

Dyskusja dowiodła, iż jest zainteresowanie miejscem na spędzanie wolnego czasu przez seniorów. Zastanawiano się też, czy z nowego miejsca winny korzystać stałe osoby, czy każda zainteresowana z osób rotacyjnie. Seniorzy tego dnia dyskutowali także na wiele innych tematów, choć sprawa Centrum Senioralngo Wigor była najwyraźniej dominująca.

Podobne artykuły