Poza systemem

RYCZYWÓŁ. Lekarz pierwszego kontaktu Zbyszko Kubisz złożył doroczne sprawozdanie na temat działania spółki lekarza rodzinnego. Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę osób, których nie ma w systemie. Rok temu liczba ta sięgała ok 500 osób, obecnie jest ich ok. 800 i osoby te nie funkcjonują w systemie weryfikacji EWUŚ. Wśród wielu powodów, najczęstszym jest fakt uzyskania pełnoletniości przez osoby korzystające dotąd z ubezpieczenia rodziców. Każda z tych osób po ukończeniu 18 roku życie powinna zarejestrować się w systemie. Jeżeli tego nie uczynią, ich dotychczasowy lekarz rodzinny nie otrzymuje środków na świadczenie opieki medycznej nad taką osobą. W razie choroby taka osoba ma problem ze skorzystaniem z pomocy szpitala czy specjalistów.

Piszemy o problemie z Ryczywołu, ale dotyczy on także Rogoźna, Obornik, Połajewa i całej reszty polskich miejscowości. Zatem warto pamiętać o zarejestrowanie się w systemie po uzyskaniu pełnoletniości, inaczej wszyscy na tym tracą.

Podobne artykuły