Konferencja dla aktywnych

OBORNIKI. 21 kwietnia w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyła się Konferencja dla Aktywnych. Celem spotkania było przedstawienie stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz prezentacja działań przewidzianych dla LEADERA w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W konferencji udział wzięli: przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Paszyk, wójt Gminy Ryczywół, Renata Gembiak – Binkiewicz, weceburmistrz Obornik, Piotr Woszczyk i wielu innych samorządowców, a gospodarzem spotkania był prezes PWiK, Tomasz Augustyn. Najważniejszymi gośćmi konferencji byli jednak licznie przybyli liderzy lokalnej społeczności – sołtysi, prezesi stowarzyszeń, przedsiębiorcy i rolnicy oraz grono członków i sympatyków Lokalnej Grupy Działania.

Prezes LGD, Małgorzata Najdek przedstawiła sprawozdanie z działalności oraz stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, której cele i odpowiadające im wskaźniki zostały już zrealizowane. Była mowa o wyremontowanych i wybudowanych świetlicach wiejskich, powstałych placach zabaw, nowych miejscach pracy, czy zorganizowanych wydarzeniach promujących obszar zainteresowania Lokalnej Grupy Działania.

Sporą część spotkania poświęcono tematyce nowej perspektywy finansowej. Dzięki bardzo interesującej prezentacji Grzegorza Cetnera z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie uczestnicy konferencji poznali możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w PROW-ie na lata 2014-2020.

Prezes LGD zachęcała uczestników do włączania się w budowanie nowej strategii rozwoju, by wspólnie stworzyć dokument jak najlepiej odpowiadający potrzebom naszego obszaru. Na koniec każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały promujące obszar LGD a korzyści płynących z wymiany myśli podczas konferencji nie da się żadną miarą przecenić.

Podobne artykuły