Dyskutowali o zamówień publicznych

WRONKI, OBORNIKI. W ubiegłym tygodniu we wronieckim hotelu Olympic odbyła się z inicjatywy burmistrza Wronek Mirosława Wieczora konferencja dotycząca znowelizowanego prawa zamówień publicznych. W spotkaniu uczestniczyła współautorka nowelizacji ustawy poseł Platformy Obywatelskiej Maria Małgorzata Janyska. Środowiska samorządowe reprezentowali samorządowcy z burmistrzem Obornik włącznie, a także pracownicy urzędów, zajmujący się zamówieniami publicznymi.

Celem konferencji była dyskusja na temat nowych zasad wprowadzonych do prawa zamówień publicznych, szukano też przykładów dobrych praktyk w zakresie ich stosowania. Poseł Janyska tłumaczyła intencje nowych przepisów, głównie w zakresie stosowania kryteriów pozacenowych w postępowaniach przetargowych. Wybór ofert opartych o najniższą cenę nierzadko skutkował złą jakością prac, przekraczaniem terminów czy problemami z uzyskaniem gwarancji.

Samorządowcy pytali i dzielili się swymi doświadczeniami, zwracali też uwagę na te zapisy ustawy, których zmiana czy doprecyzowanie ułatwiłoby działanie zamawiających. – Posłanka zapewniła nas, że głos forów samorządowych będzie brany pod uwagę przy pracy nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych, a także, że przekaże do UZP wnioski w zakresie obszarów niezbędnych tzw. dobrych praktyk – powiedział Tomasz Szrama żywo zainteresowany poprawa standardów przy zamówieniach publicznych.

Inicjatywa wronieckiego burmistrza wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska samorządowego, którego głos powinien docierać do osób stanowiących prawo. Konferencja z udziałem poseł Janyski, był przykładem dialogu środowisk, których stały kontakt gwarantuje stanowienie dobrych przepisów i optymalne ich stosowanie.

Podobne artykuły