Poetyckie spotkanie pokoleń

ROGOŹNO. W czwartek 16 kwietnia w Gimnazjum nr 1 odbyło się spotkanie pokoleń, w którym uczestniczyli zasłużeni nauczyciele i pracownicy rogozińskiej oświaty, zrzeszeni w sekcji emerytów i rencistów ZNP, oraz nauczyciele i uczniowie szkoły. Głównym punktem wydarzenia, zorganizowanego z inicjatywy Zdzisława Hinza i dyrektor gimnazjum Danuty Czechowskiej, było spotkanie z poetką Marią Kogut, mieszkanką Ludomek, laureatką ogólnopol

skich i regionalnych konkursów poetyckich. Spotkanie miało wspaniałą oprawę, co zgodnie podkreślali wszyscy jego uczestnicy. Uczniowie pod kierunkiem Ewy Zawiskiej zaprezentowali ciekawy i przygotowany z ogromnym zaangażowaniem program artystyczny, w którym wykorzystali poezję Marii Kogut. Na zakończenie spotkania wszyscy chętni, a ich nie brakowało, mogli nabyć najnowszy tomik poezji lokalnej autorki wraz z jej osobistą dedykacją.

Podobne artykuły