Oborniczanie odwiedzili Holandię

OBORNIKI, EMMEN. Na zaproszenie Holendrów związane z 70. rocznicą wyzwolenia miasta Emmen przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, młodzież z zespołu folklorystycznego i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu udała się w podróż. W trzydniowej wycieczce do Holandii uczniom towarzyszyli prócz z dyrektora Objezierskiej szkoły Romana Ostrowskiego, kierownika kształcenia praktycznego szkoły Edyty Mikołajczak oraz tłumacza i opiekuna Adama Malińskiego, także burmistrz Tomasz Szrama, wicestarosta Andrzej Okpisz oraz dyrektor szpitala w Obornikach Małgorzata Ludzkowska.

W ciągu trzech dni goście z Polski zwiedzili Drehnte College, w tym szkołę kształcącą mechaników pojazdów mechanicznych i wyścigowych oraz szkołę gastronomiczną, administracyjną i szkolę dla opiekunów osób starszych. Dyrektor Roman Ostrowski miał okazję podziękować dyrekcji szkół za przekazywane latami Objezierzu meble szkolne, z których placówka korzysta z powodzeniem do dzisiaj.

Burmistrz Szrama miał okazję porozmawiać z zastępcą burmistrza Emmen na temat samorządu i administracji oraz porównań tej działającej w Polsce z holenderską. Wreszcie po obiedzie serwowanym w domu seniora, oborniczanie wzięli udział w uroczystych obchodach 70 rocznicy wyzwolenia Emmen.

Obok licznie zgromadzonych mieszkańców miasta przed obeliskiem poświęconym polskim żołnierzom stanęły poczty sztandarowe a wśród nich młodzież z Objezierza oraz kombatant z I Dywizji Pancernej, płk Artur Krawczyk ? attache przy Ambasadzie RP w Królestwie Niderlandów.

Uroczystość rozpoczęło powitanie przybyłych do Emmen gości, odegranie hymnów narodowych Holandii i Polski oraz kilku melodii wojskowych. Uczniowie i harcerze recytowali patriotyczne wiersze. Potem złożono wieńce i wiązanki biało – czerwonych kwiatów przed obeliskiem z tabliczką noszącą polski napis ?Dziękujemy Wam Polacy?. Burmistrzowie Emmen i Obornik wygłosili okolicznościowe przemówienia. Po zakończeniu uroczystości zebrani w parku mogli obejrzeć zabytkowe pojazdy wojskowe z roku 1945 oraz makietę Emmen z czasów II wojny światowej. Były też filmy o historii Polski od Piastów do teraz oraz dotyczące obozów pracy przymusowej dla więźniów i jeńców wojennych w dolinie rzeki Ems.

Młodzież z Objezierza zaprezentowała wiązankę polskich tańców ludowych, co zrobiło ogromne wrażenie i zdobyło wiele oklasków. Roman Ostrowski wręczył Krystynie Tibbe i Menno Vos oraz Aly i Fokke Sanders statuetki przyjaźni jako symboliczne podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz Zespołu Szkół w Objezierzu oraz za zaproszenie i przygotowanie wizyty w Emmen.

Podczas zwiedzania miasta zespół folklorystyczny z Objezierza wystąpił dwukrotnie a po występach była okazja do wspólnych rozmów, wspomnień o dotychczasowej polsko- holenderskiej współpracy i układania dalszych planów. W trakcie pożegnania każdy gość z Polski otrzymał ziarno słonecznika, aby zasiać je po powrocie do domu na pamiątkę odwiedzin w krainie wiatraków.

Podobne artykuły