Prezydent odznaczył strażaków

POZNAŃ, SŁOMOWO, PRUŚCE. W piątkowe przedpołudnie w urzędzie wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez prezydenta orderów i odznaczeń. W gronie ponad trzydziestu odznaczonych znalazło się dwóch mieszkańców Ziemi Obornickiej. Wojewoda przypiął złoty Krzyż Zasługi Stanisławowi Filipowiczowi ze Słomowa, a srebrny Stanisławowi Baranowskiemu z Prusiec.

66-letni Stanisław Filipowicz od 49 lat pełni funkcję prezesa OSP Słomowo. Jest wieloletnim i oddanym działaczem społecznym spełniającym się na różnych polach działalności. Dzięki jego usilnym staraniom OSP Słomowo ma sztandar, własną remizę oraz otrzymało w roku 2013 upragniony wóz ratowniczo-gaśniczy. Do osobistych sukcesów druha należy uratowanie życia małemu dziecku, które zadławiło się mlekiem i nie oddychało oraz uratowanie życia myśliwemu, który postrzelił się na samotnym polowaniu. W obu przypadkach lekarze potwierdzili, że błyskawiczna interwencja Filipowicza zapewniła poszkodowanym przeżycie. Aktywnie współpracuje z sołtysem Słomowa, radą sołecką i miejscową parafią, wiele pracy włożył w dostosowanie budynku po starej szkole w Słomowie do celów świetlicy wiejskiej. Dba o potrzeby młodzieży, zwracając szczególną uwagę na młodzieżową drużynę pożarniczą, organizując szkolenia, imprezy integracyjne i obozy MDP. Jest członkiem zarządu oddziału gminnego OSP w Rogoźnie i powiatowego w Obornikach. Nieprzerwanie, od wielu już lat współpracuje z ZS w Parkowie, w którym z ramienia Koła Łowieckiego ?Rogacz? w Mur. Goślinie jest opiekunem koła Ligi Ochrony Przyrody.

Z kolei 73-letni Stanisław Baranowski swoją przygodę z OSP rozpoczął w 1955 roku, gdy zapisał się do młodzieżówki OSP Radom. Członkiem tej jednostki był przez 11 lat aż koleje życiowe zmusiły go do przeprowadzki do Prusiec. Tutaj szybko dał się poznać jako dobry organizator, co zaowocowało wyborem do zarządu OSP. W Pruścach założył MDP, stworzył kronikę jednostki oraz zainicjował otrzymanie przez jednostkę sztandaru i nowych samochodów. Piastował, bądź piastuje do dziś wiele strażackich stanowisk: prezesa i naczelnika jednostki, członka zarządu gminnego OSP w Rogoźnie i powiatowego w Obornikach, komendanta gminnego OSP. Dzięki staraniom Baranowskiego OSP Pruśce w 1996 roku została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Druh Stanisław nie zapominał nigdy o lokalnym społeczeństwie. Doskonale współpracuje z sołtysem i szkołą podstawową, duży nacisk kładzie na rozwój młodzieżowych struktur OSP. Warto zauważyć, że jest nie tylko z krwi i kości strażakiem-ochotnikiem, dobrym organizatorem i motorem wielu działań, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, pełnym cierpliwości, ciepła i dobrego słowa.

Podobne artykuły