Bój o Wyklętych

OBORNIKI. Na wniosek harcerzy ZHP 4 Szczep ?Wilcza Brać? radni oborniccy podejmą decyzję o nadaniu nazwy skwerowi z fontanną pomiędzy ulicami Szkolną i Piłsudskiego, vis a vis szkoły nr 2, ?Skwer Żołnierzy Wyklętych?. W uzasadnieniu wniosku czytamy – Skwer ma być uhonorowaniem zasług Żołnierzy Sił Narodowych, zwanych potocznie ?Żołnierzami Wyklętymi?. Byłby to też upamiętnieniem akcji obornickich harcerzy mającej duży wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

Warto przy okazji rzucić nieco światła na podłoże wniosku harcerzy. Trzeba się cofnąć w tym celu do dnia 10 stycznia 2014 roku, gdy to Piotr Protasewicz, Ariel Mańczak, Krzysztof Nowacki, Bartosz Tomczak, Marcin Witaszak oraz piszący te słowa postanowili o budowie w Obornikach Pomnika Żołnierzy Wyklętych. W tym celu założyli grupę inicjatywną obierając jednogłośnie Piotra Protasewicza jej liderem. Wniosek złożony do rady miejskiej przez tego ostatniego jest konsekwencją starań druha Piotra o uhonorowanie pamięci Żołnierzy Sił Narodowych. Głosowanie radnych za wnioskiem będzie zaś uwieńczeniem jego inicjatywy.

Podobne starania podjęła grupa osób związanych z Polską Tożsamością Oborniki. Kiedy je podjęła? Trudno dziś powiedzieć, choć nie ma wątpliwości, że wyartykułowała je stosunkowo niedawno i to w sposób niezbyt cywilizowany. W ten sposób zaczął się prawdziwy bój o Żołnierzy Wyklętych. Jedni zaproponowali nazwanie ulicy lub osiedla imieniem swych bohaterów, drudzy wybrali skwer przy Piłsudskiego. To ta właśnie koncepcja trafiła już pod osąd radnych. Poparła ją komisja terenowa a zasiadający w niej Marek Lemański dodatkowo podkreślił – nie wyobrażam sobie, aby pomnik lub obelisk ku czci Żołnierzy nie stanął właśnie na tym skwerze a nie gdzieś tam na trawniku przed czwórką. Mniej zgodni byli członkowie komisji rolnictwa. Tam radni Zygmunt Klupczyński i Jarosław Nosal kojarzeni z SLD jako jedyni byli przeciw uczczeniu Żołnierzy Wyklętych poprzez nazwanie bezimiennego dotąd skweru właśnie ich imieniem.

Reszta rady ma się wypowiedzieć w tej sprawie we wtorek, a my poinformujemy o ich decyzji naszych czytelników.

Podobne artykuły