Przystanki nadal niepewne

GMINA OBORNIKI. Mieszkańcy bogdanowskich osiedli Widokowego i Słonecznego czekają na przebudowę linii kolejowej oraz budowę przystanku w pobliżu ich bloków a tymczasem nasza redakcja dotarła do dokumentów, które mogą świadczyć o tym, że nic jeszcze nie jest przesądzone, choć nie ustają starania władz Obornik o ów przystanek.

Przystanek bogdanowski o nazwie ?Gołaszyn? nie jest jedynym znajdującym się wśród propozycji dotyczących terenu gminy Oborniki. Jest tam także przystanek ?Kowanówko? choć nie ma Ocieszyna, który niegdyś także zakładano. Prócz tak zwanych ?propozycji? są przystanki, które już zostały naniesione na schemat funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i będą to, od Piły licząc: Rożnowo, Oborniki, Oborniki Miasto, Gołaszyn i Wargowo. O potrzebie ujęcie przystanku ?Gołaszyn? w schemacie wiceburmistrz Obornik pisał do władz Metropolii Poznań podkreślając, że dla Gminy Oborniki jest to bardzo ważna lokalizacja, min, z uwagi im dynamiczny rozwój tego terenu w kierunku zagospodarowania o charakterze mieszkaniowym. W opracowaniu ?Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego”, przystanek Gołaszyn (Bogdanowo) jest uwidoczniony jako nowa lokalizacja, wynikająca z potrzeb i planowanej zabudowy. Proponuję zatem, aby ta inwestycja mogłaby być zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, jako partnera projektu Master Plan dla Poznańskie Kolei Metropolitalnej, dla którego zadanie to wpisuje się w zakres działań spółki.

Spółka PKP Linie Kolejowe odpowiedziała: modernizacja powyższej linii kolejowej będzie realizowana w oparciu o Studium Wykonalności. Przewiduje ono m. in. rezerwę terenu pod wybudowanie w przyszłości przystanku kolejowego o nazwie Gołaszyn, zgodnie z Państwa postulatem Budowa przedmiotowego przystanku podczas najbliższej modernizacji linii kolejowej ie została przewidziana do realizacji. Nie została także uwzględniona przy pozyskiwaniu w/w decyzji administracyjnych oraz w nakładach inwestycyjnych. W związku z powyższym należy przeanalizować możliwość budowy w/w przystaniu w innym trybie inwestycyjnym.

Wynika z tego, że przystanek być może, ale na razie go nie będzie. Jeżeli nie do końca wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Może gdyby gmina zadeklarowała sfinansowanie budowy przystanku, to decyzja kolei przechyliłaby się na stronę ?tak?. Na razie jest ? niewiadomo?.

W rozmowie z Piotrem Woszczykiem usłyszeliśmy, że gmina nie zrezygnuje z budowy przystanku ?Gołaszyn?. Na wyniki tych starań czekają mieszkańcy Bogdanowa, którym wygodnie byłoby jeździć do pracy pociągiem a ten zatrzymywać się będzie w Poznaniu nie tylko na Głównym, ale także na Podolanach, przy ulicy Nowowiejskiego, na Franowie, Zawadach i Dębcu. Na temat przystanków w Kowanówku i Ocieszynie na razie nikt nic nie mówi.

Podobne artykuły