Na co przeznaczyć 13 miliardów euro?

OBORNIKI. 8 kwietnia w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyło się z inicjatywy Krzysztofa Paszyka spotkanie poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 z udziałem wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, dyrektora departamentu PROW Emili Dunal oraz zastępcy dyrektora departamentu rolnictwa Dariusza Młynarczyka. W spotkaniu uczestniczyli także starosta obornicki, wójt Ryczywołu, reprezentanci gmin Rogoźno i Oborniki, radni oraz sołtysi reprezentujący powiat obornicki.

Pomysłodawca spotkania, przewodniczący Sejmiku Województwa Krzysztof Paszyk powitał przybyłych i oświadczył – choć celem głównym ?PROW 2014 ? 2020? jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, to dla mnie osobiście PROW ma jeszcze jeden cel, którym jest impuls rozwojowy dla ?obszarów poza miastem. Czy i na ile ten cel uda się zrealizować zależy od aktywności i kreatywności potencjalnych beneficjentów programu.

Jednak aktywność i kreatywność wymagają pełnej i kompleksowej wiedzy o programie. Tę wiedzę przekazali przybyłym zaproszeni goście a przy tym specjaliści w dziedzinie projektów wpisujących się w programy PROW, które będą bez wątpienia bodźcami rozwojowymi na obszarach wiejskich, tworzącymi miejsca pracy, poprawiającymi infrastrukturę, wprowadzającymi innowacyjność, chroniącymi przyrodę i unikalny charakter krajobrazu, przeciwdziałający ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Dzięki owym programom powiat oraz gminy mogą pozyskiwać pieniądze na budowę dróg łączących wsie z utwardzonymi drogami prowadzącymi do miasta, szpitala, urzędu, ośrodka kultury czy innych instytucji, jakich nie ma we wsiach. Chodzi o krótkie odcinki dróg do dwóch kilometrów, na które można otrzymać aż 63% wszystkich kosztów brutto.

Ta sprawa szczególnie zainteresowała Adama Olejnika oraz radnych powiatu Andrzeja Ilskiego i Bogusława Janusa. Starosta wyraził też zainteresowanie pieniędzmi, jakie można uzyskać na scalanie gruntów. Zgromadzonych sołtysów zaciekawiła sprawa pieniędzy na modernizacje gospodarstw rolnych, restrukturyzacje małych gospodarstw, premie dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Ponadto transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo rolnicze.

Bardzo ciekawa była prelekcja związana z działaniem programu Leader. Jest to kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmacniająca realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych, czyli takich jakie powstają we wsiach. Tam także są pieniądze na rozwój oraz doposażenie w niezbędne urządzenia poprawiające jakość życia.

Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW w latach 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro. To ogromne pieniądze, warte dyskusji. Toteż dyskutowano, pytano, proponowano. Starosta Adam Olejnik nie krył żalu, że większość powiatów, których budżety dobiły już do muru, mają związane ręce i trudno im będzie znaleźć pieniądze na udział własny, i co za tym idzie, skorzystać z pieniędzy, jakie oferuje Unia Europejska.

Wójt Renata Gembiak Binkiewicz była żywo zainteresowana środkami na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi w zakresie infrastruktury technicznej.

Całe spotkanie było rzeczowe, doskonale przygotowane i wnoszące ogromną ilość informacji.

Podobne artykuły