Będzie komunikacja do Murowanej

ROGOŹNO. W czwartek Roman Szuberski i burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański podpisali porozumienie na mocy którego uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa łącząca oba miasta. Na początek mają kursować trzy autobusy.

Jest to odpowiedzieć burmistrza na prośby mieszkańców Studzieńca, którzy po zlikwidowaniu linii autobusowych pomiędzy ich wioską a Murowaną Gośliną, nie mieli czym dojeżdżać do pracy.

Podobne artykuły