O czym radził sejmik

WIELKOPOLSKA, OBORNIKI. Po objęciu przez oborniczanina, Krzysztofa Paszyka stanowiska przewodniczącego sejmiku wielkopolskiego, rośnie zainteresowanie pracami tego gremium. Podczas marcowej sesji sejmik jednogłośnie przyjął dwa stanowiska dotyczące leczenia Wielkopolan chorych na nowotwory.

W pierwszym z nich radni wyrazili zaniepokojenie problemami związanymi z leczeniem pacjentów i sytuacją organizacyjno-finansową zajmujących się nimi placówek medycznych, wynikającymi z wprowadzenia tak zwanego pakietu onkologicznego. Rajcy zaapelowali do ministra zdrowia o podjęcie niezbędnych działań w celu usunięcia tych niedogodności związanych z funkcjonowaniem pakietu.

W drugim ze stanowisk sejmik zajął się sprawą zakupu dwóch akceleratorów dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Chodzi o uruchomienie, wstrzymanego w ubiegłym roku przez ministra zdrowia, konkursu, w ramach którego możliwe będzie sfinansowanie zakupu tego sprzętu. Ma to szczególne znaczenie dla uruchomienia zamiejscowego ośrodka radioterapii w Kaliszu. Podczas marcowej sesji sejmik podjął też uchwałę w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2014 roku. W trakcie dyskusji podkreślano m.in. najniższą w kraju stopę bezrobocia, która na koniec ubiegłego roku wynosiła 7,8 proc.

Radni przyjęli ponadto informację nt. współpracy województwa wielkopolskiego z zagranicą w 2014 roku, a także plan współpracy naszego regionu z partnerami zagranicznymi w 2015 roku. Radni zaakceptowali ponadto odpowiednie regulacje, które umożliwią przekazanie 300 tysięcy złotych pięciu gminom, które przejęły odcinki dawnych dróg krajowych.

Podobne artykuły