Mariusz Nowacki postuluje

RYCZYWÓŁ. Nowa rada gminy Ryczywół nie wybrała jeszcze stałego dnia na odbywanie swych sesji. Padła jednak propozycja, aby sesje odbywały się najlepiej tydzień po sesjach rady powiatu. 

Wiceprzewodniczący Mariusz Nowacki proponując zapraszanie do Ryczywołu przedstawicieli powiatu, chce aby mogli oni na bieżąco informować o istotnych dla gminy sprawach i odpowiadać na pytania radnych. Chciałby usłyszeć też o planowanych inwestycjach: moim zdaniem w poprzedniej kadencji to szwankowało. Przypomniał, że już wówczas postulował o to oraz o wcześniejszą informację, kto tym zaproszonym gościem będzie, by radni mogli przygotować dla niego pytania. 
Podczas ostatniej sesji rady gminy Ryczywół Nowacki nie krył też, że – oczekuję sprawozdania z prac remontowych szpitala powiatowego w Obornikach. 
Jeżeli postulat Mariusza Nowackiego, aby zainstalować w sali sesyjnej urządzenie rejestrujący wypowiedzi zostanie spełniony, to każde słowo, jakie padnie podczas sesji znacznie zyska na mocy, bo będzie go można w razie potrzeby odtworzyć.

Podobne artykuły