Radni ryczywolscy nieufni wobec powiatu?

RYCZYWÓŁ. Ubiegłotygodniowa sesja rady gminy Ryczywół była już mniej wyborcza a bardziej robocza. Radni zapoznali się z pracami wójta w okresie międzysesyjnym oraz zajęli bieżącymi problemami. Wśród nich jest sprawa kupowanego dla szkół węgla. Kupowany od konińskiej firmy trafiał wedle ich wiedzy na skład bez ważenia. 

Zdaniem jednego z radnych tak dalej być nie może. Michał Bogacz zaproponował, aby wyznaczony pracownik gminy jechał z kierowcą na wagę i dopilnował rzetelności rozładunku. Zaproponowął też aby planując budowę sali sportowej dokładnie zaplanować jej wielkość, kształt i funkcję i w oparciu o te dane sprawdzić jeszcze przed latem roku przyszłego możliwiści znalazienia zewnętrznego wsparcia finansowego tej inwestycji. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz przyznała, że zastanawia sie nad przekazaniem pod zarząd ośrodkowi gminnemu kultury budynku czerwonej szkoły.
Padła propozycja uzgadniania z powiatem inwestycji planowanych dla gminy Ryczywół. Byłaby to bardzo wskazana nowość. Michał Bogacz nie krył, że –  nie może być tak dalej, że budowany w Tłukawach chodnik skonczył się na budynku. Konsultacje są potrzebne, aby tego nie było w przyszłości. Zaproponowano zapraszanie na sesje przedstawicoeli powiatu. 
Brak zaufania do władz powiatowych wynikał także z wypowiedzi wiceprzewodniczącego rady. Zażadał on rozliczenia się przez powiat z rozbudowy szpitala, na którą gmina Ryczywół przekazała pół miliona złotych. 
Owe pół miliona pojawiło się znów przy dyspucie nad zainwestowaniem gminy kwoty 350 tysięcy w obornickie schronisko dla bezdomnych psów. Zdaniem sołtysa wsi Zawady – taki wydatek na psy nie mieści się w głowie.  Pani wójt przypomniała – dotad też płaciliśmy za opiekę nad naszymi psami.
Dla radnych problem było zestawienie 500 tysięcy na obornicki szpital i 350 tysięcy na obornickiego “Azorka”. Wypowiedziało się w tej kwesti dość krytycznie paru radnych, choć ich głos nie został zarejestrowany. Przewodniczący rady Michał Bogacz zaproponował Renacie Gębiak-Binkiewicz, aby w sali sesyjnej znalazła się instalacja rejestrujaca głos. Wtedy każde słowo można będzie w razie potrzeby odtworzyć. 

Podobne artykuły