Małgorzata Najdek prezesem LGD

OBORNIKI. Pod koniec minionego tygodnia zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. Celem spotkania było złożenie sprawozdania z działaności zarządu w mijającej kadencji oraz wybór nowych władz Grupy. 

Wykonanie zadań omówiła dotychczasowa wiceprezes Małgorzata Najdek. Maria Koralewska w imieniu komisji rezizyjnej podsumowała w pełni pozytywnie działaność zarzadu. Zasugerowała przy okazji potrzebę współpracy z organizacją rolniczą. Po wysłuchaniu sprawozdań zgromadzeni jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. 
Następnie przystąpiono do wyboru nastepczyni dotychczasowego prezesa Renaty Gembiak–Binkiewicz, ktorej wybór na wójta Ryczywołu przerwał dotychczasową misję. Jej nastęczynią została wybrana jednogłosnie jej dotychczasowa zastępczyni Małgorzata Najdek. 
Po wyborze powiedziała: jest to dla mnie ogromny zaszyt i odpowiedzialnośc. Zamierzam nadal utrzymywać tę samą linię. Będę jak dotąd aktywizować różne środowiska.
Aby każda z gmin, które tworzą organizację, miała swoją reprezentację we władzach LGD Kraina Trzech Rzek, wiceprezesami zostali Grażyna Foedke z gminy Ryczywół i Andrzej Kosakowski z gminy Murowana Goślina. 
Wybrano też członków komisji rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następujący sposób – Magdalena Swoboda została przewodniczącą, Roman Białachowski wiceprzewodniczącym a Paweł Bukowski jej członkiem.
Formalną część zebrania zakończyły podziękowania składane na ręce nowej wójt Ryczywołu, Renaty Gembiak–Binkiewicz. Przy oklaskach na stojąco i gromkim sto lat, Małgorzata Najdek dziękowała jej jako pierwsza za dotychczasową wspólpracę a następnie do podziękowań dołączyli się wszyscy pozostali. Były kwiaty, życzenia i wzruszenie. 
Na koniec spotkania zarząd zaprosił wszystkich na drobny poczęstunek. Każdy członek organizacji i gość spotkania otrzymał nowy kalendarz LGD na 2015 rok i życzenia świąteczne.

Podobne artykuły