Rada ustali wynagrodzenie pani wójt

RYCZYWÓŁ. 17 środę grudnia odbędzie się kolejna sesja rady gminy Ryczywół. Nowo wybrani rajcy wysychają sprawozdania wójta z jej prac między sesjami. Następnie podejmą uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, przyjmą plan pracy rady gminy na rok przyszły oraz zaplanują działanie komisji rewizyjnej na rok 2015 rok. Radni ustalą też wysokość wynagrodzenia nowej wójt gminy. 

Podobne artykuły