Pensja burmistrza bez zmian

OBORNIKI. Nową kadencję rada miejska Obornik rozpoczęła od ustalenia pensji burmistrza. Taki jest wymóg formalny bez spełnienia którego, nowo powołany burmistrz nie mógłby otrzymać wynagrodzenia. 

Decyzją Tomasz Szramy i na wniosek jego klubu radni zdecydowali, że pobory burmistrza pozostaną bez zmian. Tomasz Szrama będzie nadal otrzymywał co miesiąc 5700 pensji zasadniczej, 1900 złotych dodatku funkcyjnego, 1026 złotych za wysługę lat oraz dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem funkcyjnym. Rada miejska zaaprobowała te kwoty, wstrzymał się tylko radny Krzysztof Piotrowski. 

Podobne artykuły