Owczegłowy – podsumowanie

OWCZEGŁOWY. W świetlicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekty, które „Baranek” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy realizowało w ostatnich tygodniach. Mieszkańcy Sołectwa uczestniczyli w projektach finansowanych przez Centrum PISOP w ramach mikrodotacji przyznanych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Krystyna Gromanowska, jako prezes stowarzyszenia patronującego projektom, przedstawiła ich założenia, cele i efekty oraz grupy je realizujące. Grupa Nieformalna „Cieśle” realizowała projekt „Razem lepiej – razem weselej” mający przede wszystkim na celu aktywizację i integrację mieszkańców we wspólnym działaniu. W ramach projektu odbyły się plenerowe spotkania, podczas których mieszkańcy wzięli udział w różnego rodzaju grach i zabawach, wielopokoleniowych wielobojach zadaniowych czy zajęciach ruchowych z kijkami Nordic Walking. Dzięki dotacji zakupione zostały stoły, ławki oraz grill. Kolejna Grupa to „Cybergrupa” z projektem „Cyfrowy świat”, celem którego była nauka podstaw obsługi komputera. W ramach dotacji zakupione zostały biurka i krzesła, do pozostających już na stanie świetlicy komputerów oraz nowy komputer z oprogramowaniem. Trzecia to Grupa Nieformalna „Mieszkańcy z ul. Harcerskiej” i projekt „Integracja na Harcerskiej”, którzy wspólnie uporządkowali teren przeznaczony na ognisko z grillem, przygotowali miejsce do postawienia stołów i ławek oraz wytyczyli mini boisko do potyczek sportowych, a następnie integrowali się podczas wspólnych spotkań.

Podobne artykuły