Sukces Allegro

SYCYN. 22 listopada chór „Allegro” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie zdobył Złoty Dyplom na V Wielkopolskim Konkursie Chórów Szkolnych, który odbywał się w Akademii Muzycznej I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zadaniem zespołu było wykonanie a capella jednego utworu ludowego i dwóch utworów o dowolnej tematyce i w dowolnym opracowaniu. 

W chórze śpiewa ponad 40 dzieci, w wieku od 6 do 9 lat. Od 2006 roku Szkoła Podstawowa w Sycynie dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury, burmistrza Obornik i biblioteki publicznej w Obornikach należy do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „ Śpiewająca Polska”.  W ramach programu odbywają się co tydzień cztery godziny zajęć chóru. Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowej emisji głosu, dykcji, kształcą  słuch oraz grają  na instrumentach a dyrygentem zespołu jest pani Marcjanna Nowak.

Podobne artykuły