Przegląd dorobku rogozińskich szkół

ROGOŹNO. XXIV edycja Przeglądu odbyła sie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Organizatorem przeglądu było Rogozińskie Centrum Kultury. Zaprezentowano cztery programy w kategorii szkół podstawowych i jeenw kategorii gimnazjum. Oceniali je Ewa Szturmińska, Robert Dobrogowski i Piotr Szturmiński, którzy po naradzie postanowili wyróżnić – Szkołę Podstawową nr 2 w Rogoźnie za barwne, pełne energii widowisko z przesłaniem pt. „Żyj zdrowo”; Szkołę Podstawową nr 3 im. Powstańców Wlkp w Rogoźnie z oprawę muzyczną i śpiew podczas przedstawienia „Dziewczynki z zapałkami są wsród nas” i Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach za konsekwencje w propagowaniu literatury dziecięcej i zapoznawaniu z nią młodego widza.

Podczas przeglądu na scenie wystąpiło ponad 100 wykonawców. Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Opiekunowie otrzymali podziękowania, natomiast szkoły biorące udział w przeglądzie pamiątkowe dyplomy i pamięci USB. Nie zabrakło również drugiego śniadania dla wszystkich uczestników przeglądu. Przegląd prowadził i nad całością czuwał Piotr Szturmiński.

Podobne artykuły