Pływacy też mają swoją radę

OBORNIKI. W poniedziałek 24 listopada odbyło się uroczyste spotkanie nowo powstałej Pływackiej Rady Sportu, działającej przy Szkole Podstawowej nr 3. Rangę tej nowej inicjatywy podnieśli swoją obecnością burmistrz Tomasz Szrama, starosta obornicki Adam Olejnik, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Krzysztof Hetmański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Lidia Polcyn oraz prezes Klubu „Delfin” w Obornikach Marek Wiktorski. 

Pływacka Rada Sportu solidarnie opowiedziała się za daleko idącą współpracą z samorządem w kierunku popularyzacji i rozwoju sportu pływackiego w Obornikach. Ponadto złożyła na ręce starosty, burmistrza i prezesa PWiK projekty dotyczące powstania nowej formuły zawodów pływackich dla dzieci i nowej konkurencji dla maluchów o zasięgu wykraczający również poza Wielkopolskę.
Pływacka Rada Sportu jest inicjatywą rodziców i trenerów, związanych ze sportem pływackim w Szkole Podstawowej nr 3. W odpowiedzi na ankietę, opracowaną przez trenerów pływania: Dorotę Szymaś, Sylwię Wiktorską i Sławomira Wójtowicza rodzice potwierdzili słuszność potrzeby podejmowania działań promujących pływanie w Obornikach. 
Przy wsparciu dyrekcji szkoły rozpoczęto prace nad realizacją tego projektu. Powstała trzynastoosobowa grupa założycielska, która opracowała szczegółowy regulamin działania Rady. Przewodniczącą została Justyna Kudełka. 
Główne zadania Pływackiej Rady Sportu to: zaangażowanie we współpracę wokół pływania rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły, zespołu trenerskiego, klubu sportowego „Delfin” we własnym gronie oraz kontakt z innymi klubami i szkołami pływackimi, inicjowanie działań, organizowanie zawodów, wysuwanie nowych projektów oraz uczestniczenie w ich realizacji w zakresie sportu pływackiego na terenie miasta, gminy, powiatu i województwa, aktywny udział w opiniowaniu strategii rozwoju szkoły oraz zaangażowanie w opracowywanie projektów, dotyczących szeroko rozumianego rozwoju kultury fizycznej i sportu pływackiego.

Podobne artykuły