Gmina odzyskała 200 tysięcy złotych

OBORNIKI. Gmina odzyskała po czterech latach 200 tysięcy złotych kary za opóźnienia przy budowie sali sportowej w gimnazjum nr 3. 

Budowana od 2010 roku sala miała zostać ukończona przed końcem roku a została oddana w roku 2011. Za opóźnienie z winy wykonawcy inwestycji, jakim była firma z Inowrocławia, należało się gminie około 200 tysięcy złotych. Firma odmówiła zapłaty i sprawa trafiła do sądu. Tam powoływano ekspertów, toczono postępowania dowodowe, spierano się o fakty i domniemania aż wreszcie staraniem kancelarii prawniczej państwa Jerzmanowskich sąd uznał roszczenie gminy za słuszne. 
Pieniądze wpłynęły do kasy magistratu krótko przed wyborami i choć to niewątpliwy sukces władzy, Tomasz Szrama nie pochwalił się nim podczas swojej kampanii ani razu co potwierdza skromność burmistrza.

Podobne artykuły