100 paczek na święta

GMINA OBORNIKI. Zakończyła się kolejna, XXIX już Świąteczna Zbiórka Żywności. Od 14 lat akcja ta przeprowadzana jest dwa razy do roku, wspólnie z Wielkopolskim Bankiem Żywności. Dzięki hojności mieszkańców wszystkie produkty trafią, jeszcze przed świętami do najbardziej potrzebujących rodzin. W miniony weekend w kilkudziesięciu sklepach, oznaczonych plakatami zebrano żywność, z której udało się przygotować 100 paczek.

Tegoroczni organizatorzy to: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Komenda Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług oraz Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach. Akcję swoim patronatem objął tradycyjnie burmistrz Obornik.

Podobne artykuły