Gustaw Wańkowicz na czele rady powiatu obornickiego

POWIAT OBORNICKI. I sesja rady powiatu w kadencji 2014 – 2018 rozpoczęła się od wręczeniu radnym zaświadczeń o wygranych wyborach. Odebrali je wszyscy z wyjątkiem nieobecnych Bogusława Janusa i Krzysztofa Ostrowskiego, którzy w tym samym czasie gościli na sesji rady miejskiej w Rogoźnie. Zamiast Tomasza Szramy, który zrzekł się mandatu radnego, ślubowanie złożył Kwiryn Naparty. 

Gustaw Wańkowicz zrezygnował z pełnionej w poprzedniej kadencji funkcji członka zarządu. Zaraz potem został zaproponowany na funkcję przewodniczącego rady powiatu jako kandydat szerokiej koalicji PO, PiS, Nasza Gmina-Nasz Powiat, Sport i Bezpieczeństwo oraz Lewica Razem. Była to jedyna kandydatura i została przegłosowana jednogłośnie. Dla pana Gustawa nowa rola nie wiąże się ze zmianą diety, bowiem nadal będzie pobierał co miesiąc 1800 złotych wolne od podatku. Jednocześnie zwolnił on jedno miejsce w pięcioosobowym zarządzie powiatu. Zajmie je z dużym prawdopodobieństwem Krzysztof Ostrowski, by gmina Rogoźno miała swego przedstawiciela we władzach powiatu. Takiego przedstawiciela nie miała przez ostatnie cztery lata gmina Ryczywół, teraz ma się to zmienić, tak przynajmniej deklaruje starosta Adam Olejnik. 
Może nim zostać Robert Zimny, będący jednym z trzech radnych Ziemi Ryczywolskiej. Dwaj pozostali to Kazimierz Zieliński i Paweł Wardęga, których do koalicji nie zaproszono. Pozostaną wraz z PSL- em i radnym z SiGu w opozycji. Co prawda i pan Kazimierz i Andrzej Ilski nie rezygnują z wejścia do wielkiej koalicji, choć to wydaje się raczej niemożliwe. Na przeszkodzie stać będzie czteroletnia krytyka władz powiatu oraz składane niejednokrotnie wnioski zmierzające do oszczędzania na: zmniejszeniu liczby osób w zarządzie, likwidacji etatu wicestarosty czy  likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg, który zatrudnia kilkanaście osób i tym samym przejada pieniądze na naprawę dróg. 
Ta sesja ustaliła jedynie osobę przewodniczącego, resztę stanowisk będzie „obsadzanych” na sesji grudniowej. 

Podobne artykuły