Expose burmistrza Szramy

OBORNIKI. Podczas sesji inaugurującej rozpoczęcie siódmej kadencji rady miejskiej Obornik burmistrz Tomasz Szrama pogratulował wszystkim zwycięstwa. – Cieszę się, że w radzie znaleźli się nowi ludzie, gdyż bez wątpienia wniosą oni w obornicką rzeczywistość świeże spojrzenie, poparte celnymi uwagami doświadczonych już członków rady.

Jego wystąpienie prócz gratulacji i przypomnień o odpowiedzialności, zawierało też expose na kadencję 2014-2018. – Stawiamy sobie ambitne zadania – powiedział burmistrz i wyliczył w syntetycznym skrócie: rozwój terenów inwestycyjnych na terenie naszej gminy, dalszą współpracę ze starostwem powiatowym związaną z najważniejszym zadaniem, jakim jest rozbudowa Szpitala Powiatowego w Obornikach, rozwój komunikacji miejskiej  i infrastruktury drogowej; reformę gminnej oświaty, polegająca na poprawieniu wyników w nauce, oraz restrukturyzacji kosztów jej utrzymania; poprawę kondycji finansowej naszych gminnych spółek; dalszą poprawę pracy urzędu, oraz obniżanie kosztów utrzymania administracji; rozwój przestrzenny miasta i gminy;  dalszy rozwój polityki prospołecznej i prorodzinnej.
Expose Tomasza Szramy zapowiedziało kontynuację dotychczasowego zarządzania gminą, ale też wyznaczało całkiem nowe kierunki. Gmina dołoży powiatowi kosztem własnych inwestycji kolejne miliony na rozbudowę szpitala a trzeba mieć świadomość, że obiecane kwoty zapewne nie wystarczą i trzeba będzie żywić molocha dalej. 
Wymieniony w trzecim punkcie rozwój infrastruktury drogowej dotyczy bez wątpienia dalszych działań na rzecz budowy przez urząd marszałkowski obwodnicy przez most wroniecki. 
Bardzo interesująco brzmi punkt dotyczący oświaty. To zupełne novum, bo o ile udało się już burmistrzowi i władzom oświatowym doprowadzić do zdecydowanej poprawy wyników nauczania, to o restrukturyzacji kosztów utrzymania szkół Tomasz Szrama mówi tak wprost po raz pierwszy. Zadanie wydaje się nadzwyczaj trudne, ale gdyby było niemożliwe, to zapewne burmistrz by o nim nie wspomniał. Starosta Olejnik dowiódł już, że nawet w oświacie wszystko jest możliwe, więc tym śladem pójść może i burmistrz. 
Plan restrukturyzacji gminnych spółek może dotyczyć połączenia obu jednostek w jedną silną, z dobrym zarządem i to nie PGKiM wchłonie PWiK, ale zapewne będzie odwrotnie. Po przegranej w wyborach przez tatę prezesa Haraja i zmianie koalicji rządzącej nie ma już powodów do tolerowania fatalnego zarządzania w gospodarce komunalnej. Choć burmistrz Szrama znany jest z szerokiego marginesu swej tolerancji i cierpliwości, prędzej lub później będzie musiał „coś” z tym zrobić.
Rewolucyjne brzmi także kolejne założenie programowe dotyczące obniżania kosztów utrzymania administracji.
To właśnie owe „koszty” opozycja używała w kampanii wyborczej przeciw Tomaszowi Szramie najczęściej. Ten najwyraźniej nie skupiał się podczas kampanii na pochwałach, lecz uważnie wsłuchiwał w głosy krytyki, by zbudować z nich wektor na dalsze lata zarządzania gminą. To musi budzić szacunek dowodząc, że Tomasz Szrama jest gospodarzem dojrzałym i z pełną powagą traktującym swą misję. 
Dwa ostatnie punkty expose Tomasza Szramy obiecują mieszkańcom gminy życie wygodniejsze, łatwiejsze i w środowisku jeszcze bardziej przyjaznym. Jak już wiemy, po sukcesie karty dużej rodziny zwanej :”3+”, będzie „karta seniora”. Nadal będą budowane parkingi, poprawiane chodniki, powstaną kolejne place zabaw i miejsca rekreacji.
– Zaufało nam tysiące mieszkańców, którzy oddając swoje głosy uznali, iż jesteśmy godni kierowania rozwojem naszej gminy przez kolejne 4 lata. Temu wyzwaniu musimy sprostać – powiedział na koniec Tomasz Szrama, dodając: aby osiągnąć cel należy wyzbyć się osobistych uprzedzeń, konfliktów, czy niedorzecznych ambicji. 
Mogło to z jednej strony dotyczyć propozycji współpracy koalicji z opozycją, a z drugiej strony przytłumić zapędy nowych radnych z koalicji, którzy chcieliby już zaraz spełnić wszystkie swe obietnice wyborcze prześcigając się w dążeniu do celu. 

Podobne artykuły