Radni dzielą już funkcje

OBORNIKI. Choć zwycięzcy wyborów samorządowych do rady miejskiej Obornik radnymi zostaną dopiero po złożeniu przysięgi, już wybierają komisje problemowe oraz sprawowane w nich funkcje. Niewielka opozycja zapewne tych planów nie zmieni, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji. Jak udało nam się dowiedzieć, przewodniczącym będzie nadal Paweł Drewicz i trudno się takiemu wyborowi dziwić. Pan Paweł doskonale radził sobie ze swym zadaniem, za co otrzymał podziękowania nie tylko koalicji, ale nawet opozycji. Będzie miał tylko jednego zastępcę, a ma być nim Ariel Mańczak. 

Brak konieczności zawierania sojuszu z innym ugrupowaniem czyni wybór drugiego wiceprzewodniczącego zbędnym. Komisję Gospodarki Terenowej, Inwentaryzacji Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego poprowadzi Paweł Dreger, mający czteroletnie doświadczenie w tej właśnie komisji. Komisi Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przewodzić będzie Beata Matelska, pełniąca w poprzedniej kadencji funkcję zastępcy przewodniczącego (Zenona Talara).
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska poprowadzi Zygmunt Klupczyński a Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Waldemar Cyranek. Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie w tej kadencji Jarosław Paulus. 
Na wniosek burmistrza Tomasza Szramy radni zadbali, by w każdej z komisji zostawić choć jedno miejsce dla koleżanek z opozycji. 
Ostateczna lista zamknie się najprawdopodobniej podczas pierwszej sesji inauguracyjnej zaplanowanej na ten tydzień. Dotąd pierwsza sesja mogła się odbyć najwcześniej tydzień po drugiej turze wyborów, jednak przepis ten został zmieniony i w przypadku zwycięstwa burmistrza w pierwszej turze nie trzeba już czekać na drugą. 

Podobne artykuły