Oficjalne wyniki wyborów podane przez PKW

ZIEMIA OBORNICKA. Wybory Burmistrza Obornik

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał SZRAMA Tomasz Mikołaj zgłoszony(-a) przez KWW Tomasza Szramy.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26228, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 
3. Karty do głosowania wydano 11999 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11988 wyborców, co stanowi 45.71% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 7426 głosów ważnych.
Wybory Burmistrza Rogoźna
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał SZUBERSKI Roman zgłoszony(-a) przez KWW SKO Nasza Gmina – Nasz Powiat.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13830, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 
3. Karty do głosowania wydano 7204 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7202 wyborców, co stanowi 52.08% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 3537 głosów ważnych.
Wybory Wójta Gminy Ryczywół
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 5 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała GEMBIAK-BINKIEWICZ Renata Alena zgłoszony(-a) przez KWW Nasz Ryczywół.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5672, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim). 
3. Karty do głosowania wydano 2960 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
4 . W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2959 wyborców, co stanowi 52.17% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 1686 głosów ważnych.
Wybory Wójta Gminy Połajewo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał POCHYLUK Stanisław zgłoszony(-a) przez KWW Samorządność.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4857, w tym 0 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (niebędący obywatelem polskim).
3. Karty do głosowania wydano 2435 osobom, w tym 0 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi (niebędącemu obywatelem polskim).
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2433 wyborców, co stanowi 50.09% uprawnionych do głosowania.
5. Wybrany kandydat uzyskał 1867 głosów ważnych.

Podobne artykuły