Święto w doskonałej oprawie

OBORNIKI. W tegorocznym świętowaniu odzyskania niepodległości wzięło udział nie mniej oborniczan niż w roku ubiegłym. Po uroczystej mszy św. za ojczyznę na płycie Rynku zebrali się mieszkańcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz, organizacji społecznych i politycznych oraz uczniowie szkół, którzy bez wątpienia nadali miastu kolorytu swymi wspaniałymi interpretacjami polskości.

Podczas pochodu w kierunku obelisku poświęconemu Ignacemu Paderewskiemu tłum uczestników obejrzał inscenizację z udziałem Obornickiego Stowarzyszenia Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej, przedstawiającą zaprzysiężenie Powiatowej Rady Ludowej z 1919 roku. Potem z budynku urzędu miejskiego spłynęła przy dźwiękach „Roty” wykonanej przez chór Cantilena, 10 metrowej długości biało-czerwona flaga, witana oklaskami wielotysięcznego tłumu. Wreszcie manifestanci dotarli na ulicę Paderewskiego przed obelisk wybitnego pianisty i patrioty. Tam przemówił burmistrz Tomasz Szrama. – Pojęcie patriotyzmu ma tak wiele obliczy, jak wiele jest ludzkich osobowości. Dla jednych to wciąż żywe wojenne wspomnienia, gdy z narażeniem własnego życia walczyli za swój ukochany kraj, ofiarując nam największy skarb – wolność. To pamięć o „żołnierzach wyklętych” walczących po 1945 roku z sowietyzacją Polski i oczernianych później przez propagandę PRL. A także tych, którzy w tę propagandę nigdy nie uwierzyli, opozycji antykomunistycznej i wielkiego ruchu Solidarności. Dzisiejszy patriotyzm ma jeszcze wiele nowych oblicz: stęsknionego za Ojczyzną emigranta, kibica porządkującego powstańcze groby, członka grupy rekonstrukcyjnej, czy turysty zachwyconego urokiem polskich krain. Choć definicji jest tak wiele, to łączy je jedno. Wspólna radość i duma z bycia Polakiem. Mimo, że radość tę okazywać można każdego dnia, najważniejsza i najpiękniejsza jest możliwość wspólnego cieszenia się z Polski wolnej i suwerennej. Nawiązując do burzliwej manifestacji warszawskiej powiedział: nie było tu burd, złości, zamieszek, tylko wspólna radość ze święta niepodległej Ojczyzny. 
Starosta Adam Olejnik dodał: 11 Listopad jest dla nas symbolem wiary, walki o wolność, zwycięstwa i miłości do ojczyzny.  Poseł na Sejm Jakub Rutnicki przypomniał, że wszystko to dziś Polacy osiągnęli, rozwój kraju, duma czy bezpieczeństwo zawdzięczamy tym, którzy za Polskę i jej wolność walczyli. Wystąpienie swe zakończył apelem – chwała bohaterom. 
Finałem manifestacji patriotycznej był wyjątkowy pokaz laserowy, przedstawiający światłem i muzyką dzieje Polski od zarania po dzień dzisiejszy. Pokaz był tak czytelny i tak wyjątkowy, że licznie zgromadzeni śledzili go w całkowitym milczeniu. 
Po pokazie delegacje złożyły pod obeliskiem kwiaty a uczestniczące w wydarzeniu tym szkoły zaprezentowały stroje i inscenizacje biorące udział w konkursie „Polska”. 
Autorami scenariusza uroczystości listopadowej byli Krzysztof Nowacki oraz Krzysztof Sroka, który wraz z całym wydziałem promocji wykonał ogromną prace, aby uzyskać efekt, o którym jeszcze długo rozmawiano po zakończeniu uroczystości. Święto Niepodległości nie miałoby należytej oprawy, gdyby nie udział w nim Obornickiej Orkiestry Dętej oraz przepięknych koni Ireny Rys z Fundacji Zielony Dworek.

Podobne artykuły