Lulin ma już kanalizację

LULIN. Dobiegły końca prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lulinie. Prace realizowane były dwuetapowo przez różnych wykonawców. Kanalizację sanitarną w centrum wsi budował Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa.

W ramach inwestycji wybudowano ponad 2,5 km sieci kanalizacyjnej oraz prawie 400 m przyłączy kanalizacyjnych. Wartość umowy to 1.783.103,28 zł netto, z czego 50% środków spółka pozyskała w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast reszta pochodzi z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu i środków własnych spółki.
Drugi etap prac realizował Zakład Budowlano Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Nowego Tomyśla. Wartość umowy to 1.148.000,00 zł netto. Wybudowano prawie 2,5 km sieci wodociągowej, co pozwoli dostarczyć mieszkańcom wodę ze stacji uzdatniania w Nieczajnie. Do tej pory spółka PWiK kupowała wodę z sąsiedniej gminy Szamotuły.
Wybudowanie kanalizacji tłocznej pozwoli na przetransportowanie ścieków zebranych w miejscowości Lulin do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Nieczajnie i docelowo poprzez system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Objezierzu, co przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej.

Podobne artykuły