Krócej z Obornik do Europy

ZŁOTKOWO, POWIAT OBORNICKI. Czytelników zainteresowanych skróceniem drogi z Rogoźna, Ryczywołu i Obornik do Europy informujemy, że obiecywana od dawna obwodnica zachodnia Poznania łącząca drogę krajową nr 11 z autostradą A2 ma zostać zbudowana do końca przed dniem 20 grudnia 2014 roku.

Nie znaczy to jednak, że będzie już można nią jechać. Przedtem nastąpią odbiory techniczne i ewentualne poprawki. Dopiero wtedy GDDKiA wystąpi o pozwolenie na użytkowanie nowoczesnej i oczekiwanej obwodnicy. Jej budowa pochłonęła około 110 milionów złotych a jedną z przyczyn opóźnienia na budowie była fatalna kondycja gruntów w sąsiedztwie ropociągu przebiegającego pod trasą, co skomplikowało sam proces budowy. 
Niedawno zapadła także decyzja o budowie obwodnicy Obornik, o tym jednak piszemy w innym miejscu.

Podobne artykuły