Wsparcie za wsparcie

POWIAT OBORNICKI. Do wyborów już niedaleko, ale tak burmistrz Obornik jak i starosta obornicki planują już rok przyszły i związane z nim inwestycje drogowe. W przypadku Obornik będzie to przebudowa ulicy komunalnej a w przypadki powiatu, dalsza modernizacja ulicy Obrzyckiej, która ma na odcinku 890 metrów zyskać za około 1,6 mln zł kanalizację deszczową, nowe chodniki lepszą nawierzchnię. 

Aby zwiększyć szanse na dopłaty z rządowego programu budowy dróg lokalnych wskazana jest inwestycyjna współpraca pomiędzy samorządami. Chcąc jej dowieść, burmistrz Obornik przekaże powiatowi 300 tys. złotych dofinansowania do ulicy Obrzyckiej a powiat przekaże gminie 300 tysięcy dofinansowania do ulicy Komunalnej. W kasach obu samorządów nic się faktycznie nie zmieni, ale dodatkowe punkty za wzajemne wspieranie mogą okazać się niezwykle cenne.

Podobne artykuły