Rozliczamy burmistrza cz. 2: jak sobie poradził z finansami?

OBORNIKI. Rozliczając Tomasza Szramę z przedwyborczych obietnic sięgnęliśmy do naszych archiwów po dokument o nazwie „Założenia programowe kandydata na burmistrza Obornik Tomasza Szramy”. Przeanalizowaliśmy go dla naszych czytelników, aby sprawdzić ile burmistrz zdołał zrealizować z tego co zaplanował będąc dopiero kandydatem na burmistrza.

Tomasz Szrama zawarł w swym programie takie punkty jak: finanse, zagospodarowanie przestrzenne, oświata, służba zdrowia, komunikacja, sport, kultura, współpraca pomiędzy samorządami czy opieka społeczna. 
W dziale finanse zawarł projekt „Ograniczenie kosztów administracji poprzez powołanie tylko jednego zastępcy burmistrza”. Tu Tomasz Szrama słowa dotrzymał, ma tylko jednego zastępcę, a Piotr Woszczyk okazał się osobą, dla której praca to obowiązek a każde zadanie to misja. Bardzo szybko stał się ekspertem od komunikacji, gospodarki śmieciowej czy polityki mieszkaniowej, wspierając swą wiedzą i pracą burmistrza.
Ograniczeniu na stanowisku wiceburmistrza, towarzyszyło jednak zwiększenie etatów urzędniczych w samym magistracie. – Urzędników przybyło, bo przybyło też zadań, takich jak: komunikacja gminna, rozwój sportu, poszerzenie liczby obowiązków związanych z opieką społeczną i to na kilku płaszczyznach. Reorganizacja oświaty i odejście na emeryturę wieloletniego jej szefa wymusiły zatrudnienie nowego specjalisty a cyfryzacja urzędu, zatrudnienie informatyka – wyjaśniał rzecznik ratusza Krzysztof Nowacki. 
Na wytyk, iż Oborniki wydają na administrację rocznie 411 złotych, licząc na jednego mieszkańca, Krzysztof Nowacki wyliczył: pamiętajmy o takich faktach jak ten, że Oborniki należą do miast 20 tysięcznych najzamożniejszych w kraju o budżecie przekraczającym 100 milionów złotych. Każdy zatrudniony w urzędzie to miejsce pracy, a wszyscy zatrudnieni służą społeczeństwu pracując na rzecz obywateli gminy. Oborniki znalazły się na wysokim, 6 miejscu w kraju pod względem tempa rozwoju infrastrukturalnego w latach 2010 – 2014 a bez ich pracy, nie byłoby to możliwe.
Kolejne punkty założeń programowych to: „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (unijnych i krajowych) na realizację zamierzeń inwestycyjnych” oraz „Zachowanie szczególnej ostrożności przy sprzedaży majątku gminnego”. Tu trzeba przyznać, że znaczna część inwestycji jest dofinansowywana z zewnątrz. Dzięki wparciu rządowemu gmina budowała drogi, zdobywała pieniądze dla wsi, na obiekty sportowe i kulturalne. Szramie udało się zdobyć pieniądze na wiele zadań, które powstały włąsnie dzięki dofinansowaniu. Podobnie trudno dopatrzeć się uchybień w sprzedaży majątku gminy. Ten zbywany jest poprzez przetargi a system sprzedaży mieszkań opracowali sami radni, pozostawiając burmistrzowi jedynie jego realizację.  Szrama był przez całą kadencję pilnie kontrolowany przez wiele instytucji państwowych a jeszcze pilniej przez opozycję polityczną. Pomimo doniesień ze strony tych ostatnich słanych do różnych organów, zawsze wychodził obronną ręką. Kończąc kadencję zostawia gminę w stabilnej sytuacji finansowej z zadłużeniem daleko poniżej progu bezpieczeństwa. 

Podobne artykuły