Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

OBORNIKI. Zarząd UTW zaprasza członków i sympatyków do sali Obornickiego Ośrodka Kultury 6 października o godz. 17.30 na inaugurację roku akademickiego 2014/2015. Ideą UTW w Obornikach jest włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, tym samym stworzenie wszystkim chętnym możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska i aktualizowania swojej wiedzy. Rozpoczyna się czwarty rok działalności placówki. Oprócz comiesięcznych wykładów plenarnych, będą odbywały się: lektoraty z języków obcych, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty kulinarne i fotograficzne, zajęcia sportowo- rekreacyjne w tym między innymi nordic walking, aqua areobik, tai chi, aerobik, hatha yoga, fitness, piłka siatkowa, zajęcia w ramach sekcji turystki rowerowej, brydża sportowego i tanecznej.

Oprócz tego dla członków UTW organizowane zostaną wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do poznańskich placówek kulturalnych. Szczegółowy plan zajęć w roku akademickim 2014/2015 będzie dostępny na stronie internetowej UTW Oborniki. Informacji na temat działalności i warunków i przyjęcia do naszej placówki udziela biuro UTW, którego siedziba znajduje się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki ul. Kopernika 10; tel. 669 799 655.

Podobne artykuły