Rozliczamy burmistrza Obornik – część 1

OBORNIKI. Do wyborów samorządowych zostało już tylko kilka tygodni, więc najwyższy czas rozliczyć burmistrza z jego rządów podczas całej kadencji. Takie rozliczenie jest tym bardziej potrzebne, skoro Tomasz Szrama zamierza starć się o reelekcję. Warto zatem sprawdzić rozwój gminy pod jego rządami oraz spełnienie jego obietnic wyborczych, które zachęciły większość wyborców do wskazania cztery lata temu właśnie na Tomasza Szramę.

Na początek trzeba obiektywnie ustalić, jak przez owe cztery lata rozwijała się gmina. Takie dane można bez trudu uzyskać na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Pismo to zawiera analizy prawne i ekonomiczne wykonywane przez uznanych specjalistów największych polskich uczelni. Jak co cztery lata, pod koniec kadencji aktualnych władz samorządowych „Wspólnota” przygotowała obszerny raport podsumowujący kadencję 2010-2014. 
W tabeli najlepszych gmin rolniczych o dochodzie poniżej 2800 zł na osobę pod względem tempa rozwoju infrastrukturalnego gmina Oborniki znalazła się na wysokim 6 miejscu w kraju i co najważniejsze, w Wielkopolsce gmina Oborniki jest na pierwszym miejscu. Pozostałe gminy z czołówki listy reprezentują województwa śląskie, małopolskie, łódzki, mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie.
Tomasz Szrama przejął gminę po poprzedniczce w dobrej kondycji finansowej oraz w pełni rozwoju infrastrukturalnego. Jak wynika z danych, dobre tempo inwestycyjne utrzymał a ponadto udało mu się to pogodzić z szerszym rozwojem dziedzin prospołecznych, takich jak sport, rekreacja czy kultura. 
Rozwój gminy jest nierozerwalny z jej zamożnością. To kolejne kryterium warte sprawdzenia. Nie łatwo stać się wszak bogatym w chudych czasach. Zamożność gminy jest zamożnością jej obywateli, a ci chcą zapewne wiedzieć jak Tomasz Szrama radził sobie z przysparzaniem gminie majątku. 
Tu skorzystaliśmy z opracowywania prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który zestawił i przeanalizował pozycje wszystkich samorządów na podstawie danych z GUS. Gmina Oborniki od 2010 roku kolejno zajmowała w kraju miejsca – 90 w roku 2010, potem 73 i 65, a w roku minionym 33 ze średnią na mieszkańca 2722 złote. W Wielkopolsce jest to 5 miejsce zaraz za Nowym Tomyślem, Piłą, Środą Wlkp. i Czarnkowem. 
W następnych numerach gazety sprawdzimy spełnienie przez burmistrza przedwyborczych obietnic i deklaracji. Trochę ich było i wszystkie trafiły na taką właśnie okazję do naszego archiwum. 

Podobne artykuły