Przedwyborcze przepychanki w Uścikowie

UŚCIKOWO. Niedawno relacjonowaliśmy otwarcie generalnie wyremontowanej kuchni przy świetlicy w Uścikowie. Tak kuchnią jak i całą świetlicą od 16 lat zajmuje się pani Regina, która dba także o ład na przystankach autobusowych. Zakończenie remontu było okazją do powierzenia jej przez burmistrza dalszej opieki poprzez symboliczne wręczenie pani Reginie klucza do świetlicy. Rada sołecka oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich biły brawo z akceptacją dla decyzji Szramy.

W otwarciu świetlicy nie wziął z nieznanych przyczyn udziału sołtys Uścikowa Leszek Dąbrowski. Zamiast przybyć, wysłał do burmistrza pismo, w którym prosi o nieprzedłużanie umowy z panią Reginą. Według sołtysa, pani Regina nie współpracuje z nim należycie, a co więcej, sołtys skarży się na brak kontaktu bezpośredniego, a nawet o zgrozo, telefonicznego. Zarzutów sołtys wymienia sporo. Jednym z nich jest… papier w kotłowni, który grozi spaleniem ze szczętem całej świetlicy. Jest też skarga – na barak swobodnego dostępu do kuchni w celu weryfikacji majątku świetlicy – za który i tak odpowiada pani Regina. 
Choć sołtys podkreśla, że świetlica ulega dewastacji pod rządami pani świetlicowej to podczas wizji lokalnej świetlicy, ów zarzut się nie potwierdził. Ze zdaniem sołtysa nie zgadza się też rada sołecka, a jej przedstawiciel Paweł Dreger w bardzo ciepłych słowach wypowiada się o pracy pani Reginy, chwaląc ją za porządek i dbałość o uścikowskie mienie. 
Zastanawiając się nad tym, o co tu chodzi, doszliśmy do wniosku, że być może właśnie o tę opinię radnego? Skoro Dreger chwali panią Reginę, to Dąbrowski jest przeciwko, bowiem chce wystartować w wyborach przeciwko Dregerowi”. Jeżeli nasza teza jest trafna, to pozostaje pytanie, dlaczego kozłem ofiarnym tej wojny politycznej ma być bogu ducha winna pani Regina, która chce jedynie wykonywać należycie swoje obowiązki, tak jak to czyniła przez ostatnie kilkanaście lat. 
Wracając do pisma pana Leszka sołtysa, ostatnie słowo będzie miał burmistrz Szrama, który niedawno gratulował pani Reginie dobrego wykonywania powierzonych jej zadań i nic nie wskazuje na to, aby miał nagle zmienić zdanie. 

Podobne artykuły