Drogi do przejęcia

ŁUKOWO. Dawny właściciel gruntu w Łukowie podzieliwszy go na działki sprzedał je i powstało tam małe osiedle. Sprzedając działki nie zadbał jednak o sprzedaż wraz z nimi dróg wewnętrznych i te pozostały jego własnością. Twierdzi, że nie może ich utrzymać ze swych skromnych dochodów i prosi gminę o przejęcie tych dróg wraz z koniecznością ich odśnieżania i równania. 

Sprawą zajęła się na początek komisja terenowa rady miejskiej. Radni najwyraźniej byli przeciwko przejęciu dróg obawiając się stworzenia precedensu dla innych właścicieli dróg wewnętrznych. Obawiali się też, że choć obecny właściciel dróg obiecuje je oddać za darmo, to może zmienić zdanie i każe sobie kiedyś za nie słono zapłacić, tak jak było w przypadku właściciela dróg w Uścikowie. 
Odpowiedzialna urzędniczka zapewniła jednak ich o tym, że taka rzecz się nie powtórzy za przyczyną odpowiednich obwarowań prawnych. Być może to zmieniło ich zdanie, bowiem podczas sesji rady miejskiej temat dróg wrócił a oni tym razem wyrazili wolę przejęcia ich przez gminę.
Sprzeciwili się temu jedynie radni opozycji, ostrzegając – w tym trybie także inni mieszkańcy dróg wewnętrznych zwrócą się o utwardzanie ich dróg. Renata Wąsowicz stwierdziła: mieszkańcy mają zapewne świadomość, że utrzymanie tych dróg leży w ich gestii.
Tomasz Szrama poinformował, że – gmina planuje utwardzenie istniejącą tam drogę gminną w przyszłym roku i przy okazji utwardzi też drogi boczne. 
Ostatecznie rada zaakceptowała przejęcie dróg w Łukowie przy czterech głosach sprzeciwu ze strony opozycji. Czy to dobrze, że je gmina przejmie i o nie zadba? Tu warto zadać sobie pytanie, skąd na to weźmie pieniądze? Odpowiedź jest prosta. Z podatków obywateli gminy Oborniki, także tych mieszkających przy drogach w Łukowie, łożących na pozostałe drogi gminne i mających takie same prawa jak reszta podatników. 

Podobne artykuły