Z myślą o dzieciach

SYCYN. Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kulturowego i Przyrody Wielkopolski Siedlisko działa formalnie od 10.06.2013r i jest jednym z młodszych stowarzyszeń powiatu obornickiego. Od początku Towarzystwo zaczęło prężnie działać i już w 2013 złożyło za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek pierwsze wnioski o dotację na realizację małych projektów. Dwa projekty zostały wybrane do realizacji przy wsparciu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pierwsza umowa o przyznanie pomocy z programu – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotycząca projektu o nazwie „Stworzenie salki edukacji historycznej w miejscowości Ruks-Młyn” podpisana 3.04.2014 uzyskała dofinansowanie w kwocie 30.000 zł. a jej otwarcie planowane jest na koniec tego.
Druga umowa z dofinansowaniem 30.000 zł dotyczyła budowy placu zabaw w Sycynie 
Plac już powstał dzięki wsparciu finansowemu z gminy, ku radości najmłodszych i satysfakcji jego twórców. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sycynie już korzystają z nowego placu zabaw a jego oficjalne otwarcie odbyło się w piątek, 12 września w samo południe. Przedsięwzięcie udało się dzięki ogromniej inicjatywie mieszkańców wsi. W uroczystości przekazania placu najmłodszym uczestniczyli: prezes Stowarzyszenia Filip Henschke, sekretarz Jan Czartoszewski, dyrektor szkoły Ewa Nowicka, sołtys Stefan Człapa, grono pedagogiczne, rada rodziców, uczniowie szkoły w Sycynie oraz burmistrz Tomasz Szrama. Aby dzieci bezpiecznie bawiły się w tym miejscu zmówiono modlitwę, a proboszcz parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Popówku poświęcił nowy obiekt.
Tuż przed przecięciem wstęgi Tomasz Szrama dziękując za społeczną pracę, pogratulował zaangażowania i realizacji planów związanych z powstaniem przyjaznego, nowoczesnego i przede wszystkim bezpiecznego placu zabaw.

Podobne artykuły