Premia dla dyrektor szpitala

OBORNIKI. Podczas posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ dyrektor Małgorzata upomniała się o ponad 30 tysięczną nagrodę dla dyrektora szpitala, o którą dla siebie wystąpiła jako dyrektor SP ZOZ.

Wywiązała się w związku z tym dyskusja, którą można nazwać szeroką. Były argumenty i kontrargumenty, naciski i sprzeciwy. Ostatecznie Rada gotowa była się zgodzić na nagrodę, ale nie więcej jak 20 tysięcy i to na dodatek brutto. Zarząd powiatu nie zajął stanowiska, obiecując jednak, że nad się nad sprawą nagrody pochyli. Według uzyskanych przez nas informacji, wśród członków zarządu nie było wielkiej woli nagrodzenia pani dyrektor i wiele wskazywało na to, że się ta sprawa jeszcze pociągnie. 
Wreszcie w minionym tygodniu zarząd powiatu pochylił się nad premią i choć niejednogłośnie, to postanowił przyznać dyrektor Małgorzacie Ludzkowskiej 20 tysięcy nagrody w uznaniu wyników finansowych roku ubiegłego.  

Podobne artykuły