Krzysztof Paszyk pierwszy na liście PSL do sejmiku

OBORNIKI. Okręgowa Konwencja Wyborcza PSL obradująca 11 września w Obornikach uzgodniła, że liderem listy do sejmiku województwa wielkopolskiego z okręgu nr 2 (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, niędzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski) będzie Krzysztof Paszyk – oborniczanin, wiceprezes PSL w Wielkopolsce, zastępca dyrektora WORD w Pile.

W ocenie Paszyka – ta decyzja to duża szansa dla powiatu obornickiego by posiadał on swojego przedstawiciela w samorządzie województwa. To tym bardziej ważne to, że kadencja 2014-2018 upłynie pod znakiem podziału przez sejmik znacznych środków na wsparcie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych funkcjonujących w regionie.

Podobne artykuły