Kiszewianie doczekali

KISZEWO. O inwestycjach zaplanowanych na ten rok w Kiszewie można śmiało powiedzieć, że nie miały szczęścia. Po pokonaniu wszelkich trudności związanych budową drogi przyszedł czas na przetarg. Niestety trzeba było przetarg powtórzyć i to dwukrotnie, bowiem żadna z dwóch firm, które w nim wystartowały nie mogła być brana pod uwagę, gdyż jedna zaproponowała kwotę znacznie wyższą od tej zabezpieczonej w budżecie gminy, a druga z firm złożyła ofertę niekompletną, co wykluczyło podpisanie z nią umowy.

Wreszcie kolejny przetarg okazał się skuteczny i we wtorek, 9 września burmistrz Tomasz Szrama podpisał umowę z właścicielem Zakładu Robót Drogowych i Melioracyjnych z Pobiedzisk. Za kwotę 574.826 złotych wybuduje on w Kiszewie drogę, a za 72 tysiące złotych zagospodaruje teren przy Zespole Szkół. Podpisaniu umowy towarzyszyły dyrektor Zofia Kotecka oraz sołtys wsi Dorota Schilke, która o wspomniane inwestycje usilnie i jak widać skutecznie zabiegała.

Podobne artykuły