Burmistrz rozmawiał z mieszkańcami Sanatoryjnej w Kowanówku

KOWANÓWKO. Oficjalne otwarcie drogi przez Rudki wywołało potrzebę zadbania o jej dalszy przebieg drogą powiatową, ulicą Sanatoryjną. Burmistrz Tomasz Szrama zaprosił starostę obornickiego Adama Olejnika do wspólnego sprawdzenia stanu ulicy, zapoznania się z potrzebami dla zapewnienia jej mieszkańcom bezpieczeństwa i minimum komfortu. 

Dla burmistrza najlepszym sposobem poznania tych potrzeb były bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami Sanatoryjnej. W ich trakcie usłyszał o konieczności pilnej przebudowy chodnika. Konsultacje miały życzliwą atmosferę i były rzeczowe. 
– Spodziewałem się takich opinii, bo chodnik biegnący wzdłuż Sanatoryjnej okazał się być w stanie bardziej niż fatalnym – powiedział potem Tomasz Szrama. Burmistrz zauważył też, że konieczne jest wymalowanie pasów dla pieszych przy wiacie przystanku oraz usunięcie tuzina drzew pod nowy chodnik z drogą rowerową. Wiele zrozumienia dla problemu wykazał także starosta Adam Olejnik. Wyliczywszy, że nie zdoła już przygotować dokumentacji niezbędnej do wsparcia finansowego tej inwestycji przez pomoc państwa, znalazł sposób równie dobry. Starosta spodziewa się zwrotu kosztów przebudowy Obrzyckiej. 
To może być kwota równa połowie miliona złotych. Wystarczyłaby na przebudowę chodnika a nawet na nowy dywanik na Sanatoryjnej. Ulica przejmie znaczną ilość pojazdów z drogi obwodowej łączącej Czarnkowską z Obornikami i bezpieczeństwo na niej musi stać się priorytetem. 

Podobne artykuły