W gościnnych ostępach Bębnikątu

BĘBNIKĄT. Druhowie z OSP Nowołoskoniec przy wsparciu ze strony obornickiego magistratu zorganizowali w połowie sierpnia trzydniowy obóz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Celem obozu było przeprowadzenie ćwiczeń dla młodzieży w zakresie tak zwanej bojówki, pierwszej pomocy przedmedycznej, przekazanie wiedzy z zakresu pożarnictwa oraz profilaktyki uzależnień. 

Młodzi druhowie zamieszkali na terenie gospodarstwa agroturystycznego w osadzie Bębnikąt należącego do państwa Irmy i Roberta Jankowiaków. Wspierani przez burmistrza Tomasza Szramę oraz sponsora – firmę TEER ze Słonaw – zapoznali się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi grup pożarów, terenu pożaru oraz taktyce ich gaszenia. Po ślubowaniu otrzymali z rąk prezesa powiatowego dh Krzysztofa Tomaszewskiego legitymacje członkowskie i tym samym stali się pełnoprawnymi członkami OSP Nowołoskoniec. Zdobywania wiedzy i sprawności w tak pięknych okolicznościach przyrody jak osada Bębnikąt było nie tylko praktyczne, ale i relaksujące. 
Państwo Jankowiakowie oraz Tomasz Szrama mają już kolejny pomysł na wykorzystanie nadzwyczajnych walorów gospodarstwa agroturystycznego położonego wśród lasów puszczy Noteckiej. Byłyby to obozy dla dzieci z niezamożnych obornickich rodzin. Dzięki ogromnej życzliwości gospodarzy obiektu dzieci mogłyby nie tylko wypoczywać, ale i zdobywać wiedzę przyrodniczą oraz zajmować się sportem. Nad pomysłem pracuje już Marta Wieczorek i to wciąż nie koniec pomysłów na wykorzystanie wyjątkowego miejsca w osadzie Bębnikąt.

Podobne artykuły