Szpital wygrał w sądzie z NFZ-em

OBORNIKI. Jak poinformowała Małgorzata Ludzkowska, SP ZOZ wygrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym spór o niedopuszczenie szpitala do przetargu o świadczenie pomocy wieczorno świątecznej na terenie powiatu obornickiego. 

Przypominamy, że powodem owego pominięcia w przetargu SP ZOZ było poświadczenie przez szpital nieprawdy w kwestii posiadania certyfikatu. By zapewnić na terenie powiatu opiekę medyczną wieczorami i w weekendy NFZ zlecił to zadanie firmie OBST Ambulans. 
Teraz sąd mógł dojść do wniosku, że zablokowanie szpitala nie było konieczne. Piszemy to w trybie przypuszczającym, bo obecnie obie strony sporu czekają na uzasadnienie wyroku, więc trudno jest orzec jak sąd wyjaśni swój werdykt. 
Czy decyzja sądu przywróci szpitalowi tak zwaną „wieczorynkę” tego na razie nie wiadomo. Można za to przypuszczać, że NFZ odwoła się od werdyktu sądu administracyjnego, więc trzeba na rozwiązanie sprawy będzie poczekać jeszcze z rok a może i dłużej. 

Podobne artykuły